מאמרים

 > אישור הסכם גירושין בבית משפט

אישור הסכם גירושין בבית המשפט

הסכם גירושין טעון אישור על מנת שיהא בתוקף על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני.

הליך אישור ההסכם בבית המשפט למשפחה כרוך באגרה העומדת היום על סך 537 ₪.

ההסכם מוגש על ידי הצדדים מלווה בבקשה חתומה על ידי שניהם ובית המשפט קובע לצדדים מועד להתייצבות בפני שופט.

השופט בוחן את הסכם הגירושין ואת התאמתו לדין וכן בוחן אם כל אחד מהצדדים הסכים לאמור בו מרצונו החופשי ומתוך מודעות להוראותיו והשלכותיו וכי הסכמתו אינה נובעת מלחץ או כפייה של הצד השני. כמובן שבית המשפט אמון גם לבחון אם טובתם של הילדים מקבלת התייחסות ראויה בהסכם ואם אין בו סעיפים אחרים שהם פסולים.

בתום הדיון השופט מאשר את ההסכם ונותן לו תוקף של פסק דין.

בשלב הבא ולזוגות שנישאו כדת משה בישראל מסדירים גט פיטורין בבית הדין הרבני.

בהליך במרכז הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה אנו מלווים אתכם צעד אחר צעד כולל הליך אישור הסכם גירושין והסדרת הגט.

Comments are closed.