חדשות

 > עו"ד עינת ברכה – הרהורים על "כבד את אביך ואת אמך"

הפינה מיום 1/2/2013 הרהורים על "כבד את אביך ואת אמך"

על הקושי הרגשי העצום בסכסוכים בתוך המשפחה
על גבולות החובה של בת לכבד אבא מבוגר ובודד שהיה אבא מכה
על חוסר צדק ועל סליחה

Comments are closed.