מודל חמשת השלבים

מודל חמשת השלבים הוא תהליך עבודה מונחה שפותח באופן ייחודי על ידי הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה  המוכוון להוביל את הצדדים להסכמה צעד אחר צעד להסכמה על הסכם גירושין תוך שמירה על האינטרסים של כל אחד מהם ותוך שמירה על ערכים של כבוד ושל דיאלוג. המודל יוצר עולם מושגים ושפה ייחודית לתהליך הגירושין.

שלב א' – הפתיחה- ההתחייבות לתהליך

מפגש עם נציג המרכז אשר במהלכו:

 • הצגת תהליך גירושין בהסכמה.
 • בדיקת התאמה לתהליך (למי מתאים?).
 • תיאום ציפיות.
 • חתימה על התחייבות לתהליך (כולל איסור על פתיחת הליכים משפטיים בזמן התהליך והקפאת הליכים משפטיים אם ננקטו כבר).
 • ביצוע תשלום.
 • פתיחת תיק, קביעת תוכנית עבודה ולוח זמנים.
 • מינוי עורך דין גירושין לכל צד.

שלב ב' – מיפוי הנושאים העומדים לדיון

 • תוך שבועיים מיום ההתקשרות יקוים מפגש אישי או במידת הצורך מספר מפגשים אישיים של כל צד עם עורך דינו.
 • בתום המפגש/ים יגבש כל צד עם עורך דינו מסמך הכולל את עמדתו (המסמך לא ייחשף לצד השני). המסמך יגובש על בסיס מסמך פלטפורמה של המרכז והוא יתייחס לכל אחד ואחד מהעניינים התלויים ועומדים בין בני הזוג.
 • בתום שבועיים ולא יאוחר משלושה שבועות תקבע פגישה משותפת של שני הצדדים ועורכי דינם. בפגישה זו יציג כל צד את עמדתו בכל אחד מן הנושאים העומדים על הפרק.
 • בתום הפגישה ייערך מסמך משותף על בסיס פלטפורמה של המרכז הממפה את ההסכמות בין הצדדים ואת העניינים שבמחלוקת. הצדדים ידרגו את העניינים העומדים ביניהם במחלוקת מהכבד אל הקל. אף אחד מהצדדים לא יהיה רשאי לעשות שימוש במסמך זה אם התהליך לא יבשיל להסכם.
 • הצדדים יקבעו תוכנית עבודה להמשך ניהול המשא ומתן.
 • במקביל בשלב זה יגובשו הסכמות באשר לנושאים הדורשים הסכמה דחופה כמו מזונות זמניים והסדרי ראייה.

שלב ג' – המשא ומתן

 • פגישות משותפות של עורכי הדין עם או בלי הצדדים לפי החלטה מראש בניסיון לקדם הסכמות בכל אחד מהעניינים התלויים ועומדים.
 • הצדדים מתחייבים לקיים פגישות שוטפות לפחות אחת לשבוע על פי תוכנית העבודה שנקבעה ולהעלות פתרונות יצירתיים להתקדמות בתהליך.
 • במקביל התייעצויות שוטפות של כל צד עם עורך דינו כאשר עורך הדין מציג ללקוחו את החלופות הקיימות ומה עשויה להיות פסיקת בית המשפט במצב כזה.
 • במידת הצורך ייעזרו הצדדים במומחים.
 • כל הסכמה שהושגה בין הצדדים תנוסח על ידי הצדדים כבר במתכונת של הסכם.

שלב ד' "עשן לבן"- ממחלוקות לפתרונות

שלב זה מתנהל במקביל לשלב המשא ומתן והוא נדבך נוסף עליו.

המרכז פיתח מגוון אמצעים לקידום התהליך במקרים שהמשא ומתן "נתקע" מכל סיבה שהיא על מנת להתגבר על כל המכשולים והקשיים שצצים בדרך ולמשל:

 • קיום סבבים קבועים מראש של דיונים "עד שיוצא עשן לבן".
 • שילוב עורך דין שלישי שייתן חוות דעת אובייקטיבית שתהא במעמד המלצה.
 • שילוב אקטיבי יותר של המומחים בתהליך.
 • שילוב מנגנון של בוררות – במקרה שבו נותרה מחלוקת בעניין מסוים המרכז לגירושין בהסכמה יפנה הצדדים לבורר מטעם המרכז (שופט בדימוס) אשר ייתן פסק בורר בנושא שנותר במחלוקת.

שלב ה' – הסכמה – תרגום ההסכמות להסכם גירושין

 • החלפת טיוטות הסכם עד לגיבוש הסכם גירושין מוגמר ומוסכם.
 • דגש על בניית הסכם הוגן וישים לטווח ארוך.
 • הליכים לאישור ההסכם בבית משפט לענייני משפחה ולסידור הגט בבית דין רבני.
 • הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה מציע שירות ייחודי לאחר השלמת תהליך הגירושין: תמיכה ו"תחזוקה" של ההסכם על מנת להבטיח שההסכם יבוצע וייושם כהלכה ועל מנת לפתור באופן מיידי כל בעיה שמתעוררת בדרך.
 • במקרה שהצדדים מיצו את התהליך על אף שלא הגיעו לכדי הסכם גירושין כולל יגובשו ההסכמות החלקיות להסכם שלפי הסכמת הצדדים יאושר הוא בבית המשפט.
 • חשוב להדגיש כי המרכז פועל במטרה לסייע לבני זוג להסדיר את הגירושין בהסכמה אך עניין זה תלוי בהם בלבד ביחד ולחוד ובשיתוף הפעולה ביניהם. התהליך מבוסס על הסכמה וכל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את התהליך בכל עת. כמו כן יכול שבתום תקופה של ניהול משא ומתן במשך חצי שנה לא יעלה בידי הצדדים להגיע לכדי הסכמה. המרכז נוקט בכל האמצעים שברשותו כדי להביא את הצדדים להסכמה בהתאם לטובתם אך אין כל ביטחון כי התהליך אכן יסתיים בהסכמה.

המודל שפותח על ידי הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה נוסה על מספר רב של תהליכי גירושין בנסיבות משתנות והוכיח את עצמו ככלי היעיל ביותר לקדם את הצדדים לפתרון המחלוקות ביניהם בכל מובן אפשרי. המודל מספק הלכה למעשה את האלטרנטיבה הטובה והכדאית ביותר להליך גירושין.

לחזון הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה

לכללי הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה

למי זה מתאים???

השוואה לשיטות אחרות

איך מצטרפים???

צרו קשר לייעוץ משפטי

הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה ובכל נושא

Comments are closed.