שלב ב' – מיפוי נושאים

שלב ב' – מיפוי הנושאים העומדים לדיון

  • תוך שבועיים מיום ההתקשרות יקוים מפגש אישי או במידת הצורך מספר מפגשים אישיים של כל צד עם עורך דינו.
  • בתום המפגש/ים יגבש כל צד עם עורך דינו מסמך הכולל את עמדתו (המסמך לא ייחשף לצד השני). המסמך יגובש על בסיס מסמך פלטפורמה של המרכז והוא יתייחס לכל אחד ואחד מהעניינים התלויים ועומדים בין בני הזוג. (לדיון- מסמך אינטרסים פנימי במקביל למסמך עמדות, גם הוא על בסיס מסמך פלטפורמה של המרכז, על מנת לשקף עבור כל צד את המקום שהוא נמצא בו ועל מנת לכוון אותו למקום של אינטרסים המקדמים הסכמה).
  • בתום שבועיים ולא יאוחר משלושה שבועות תקבע פגישה משותפת של שני הצדדים ועורכי דינם. (לדיון- לקבוע תאריך לפגישה מראש על מנת למנוע סחבת של מי מהצדדים). בפגישה זו יציג כל צד את עמדתו בכל אחד מן הנושאים העומדים על הפרק בתהליך הגירושין.
  • בתום הפגישה ייערך מסמך משותף על בסיס פלטפורמה של המרכז הממפה את ההסכמות בין הצדדים ואת העניינים שבמחלוקת. הצדדים ידרגו את העניינים העומדים ביניהם במחלוקת מהכבד אל הקל. אף אחד מהצדדים לא יהיה רשאי לעשות שימוש במסמך זה אם התהליך לא יבשיל להסכם.
  • הצדדים יקבעו תוכנית עבודה להמשך ניהול המשא ומתן.
  • במקביל בשלב זה יגובשו הסכמות באשר לנושאים הדורשים הסכמה דחופה כמו מזונות זמניים והסדרי ראייה. (לדיון- צריך לחשוב איזה מנגנונים אנו יכולים להציע בעניין זה)

קדימה לשלב ג'

 

צרו קשר לייעוץ משפטי

הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה ובכל נושא

Comments are closed.