חדשות

 > "מצערת העובדה כי בלב המאבק חמישה ילדים שטובתם נעלמה זה מכבר מעיני הוריהם ועל גבם מתנהלת מלחמת חורמה"

פסד דין שפורסם היום  (תמש (ת"א) 44930-06 פלונית נ' אלמוני) על ידי בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן.

ההליכים נוהלו משנת 2006.

באחרית הדבר לפסק הדין כותב כבוד השופט פאול שטרק:

"סוף דבר

60.       מדובר בתיק מזונות בין הורים שרכושם אינו גדול והכנסותיהם מועטות. למרות זאת, שניהם ניהלו את ההליכים, בפרט האב, כאילו קיים מטמון בכיס של אחד הצדדים.

             מצערת העובדה כי בלב המאבק ישנם חמישה ילדים, קטינים, שטובתם נעלמה זה מכבר מעיני הוריהם ועל גבם מתנהלת מלחמת חורמה, מיותר לציין כי אין צד יוצא עם ידו על העליונה. לצדדים תלויים ועומדים תיקים נוספים, אילו היו מגיעים ביניהם להסדר באחד מהתיקים ו/או בכולם המעשה היה מטיב עם הקטינים.

61.       בבוא בית המשפט לקבוע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד יש לאזן בין הוצאות בפועל והטרחה שנגרמה עד סיום ההליך. במקרה דנן האב הוא זה הנושא באחריות המשכיות ההליכים. על כן, מורה על האב לשלם לאם סך 18,000 ₪ הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית עד התשלום בפועל."

 הדברים מדברים בעד עצמם.

Comments are closed.