מאמרים

 > מתנות בין בני זוג

מקרה שקרה: בני זוג נישאו זה לזו. האישה הייתה בעלים של דירה שקיבלה במתנה מהוריה. לאחר הנישואין היא העבירה מחצית מהזכויות בדירה לבעלה. לאחר תקופה קצרה הבעל עזב את האישה לטובת אישה אחרת. האישה טענה שהמתנה הייתה מותנית בחייהם המשותפים וביקשה את חלקה בחזרה. הבעל סרב.

או למשל מקרה אחר: הבעל קיבל ירושה גדולה מדודו. הוא לקח את כספי הירושה והפקיד אותם בחשבון המשותף של הצדדים. הכספים "שכבו" בחשבון ולא נעשה בהם שימוש. לאחר מספר שנים הנישואים נקלעו למשבר והצדדים נכנסו להליכי פרידה. הבעל טוען כי כספי ירושה אינם חלק מהרכוש המשותף והם שלו בלבד. האישה טוענת כי הוא "ערבב" אותם בחשבון הבנק ובכך גילה את דעתו שהוא משתף אותה בהם…

סוגיית המתנות בהליך גירושין

סוגיית המתנות עולה לעיתים קרובות בתהליך הגירושין כאשר באים לבחון את היקף הרכוש המשותף של הצדדים כדי לחלק אותו ביניהם. אז צצות מחלוקות אם רכוש, ירושה או כספים מסוימים הם חלק ממסת הרכוש המשותף לחלוקה בין הצדדים או האם הם בכלל שייכים רק לצד אחד ולצד השני אין בהם כל זכות…

לעיתים ההכרעה בסוגיה זו אינה קלה…

הכלל המשפטי קובע כי מתנה שניתנה לא ניתן לקבל בחזרה אלא אם נקבע מראש ובאופן מפורש תנאי להחזרה. בית המשפט לא הכיר בעצם פירוק הקשר כתנאי כזה שמוביל להחזרה של מתנות.

יחד עם זאת מקרים רבים צריכים להיבחן על רקע הנסיבות.

גם כאן במסגרת תהליך ענייני ומקצועי שנעשה בהסכמה אפשר למצוא פתרונות יצירתיים והגונים כחלק ממארג כולל של חוקת הרכוש המשותף…

Comments are closed.