קוד אתי

קוד זה חל על עורכי הדין הפועלים במסגרת הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה

קוד זה בא להוסיף ולהרחיב על הקבוע בתקנות האתיקה המקצועית של עורכי הדין ועל כל דין אחר ובוודאי שאינו בא לגרוע ממנו.

כללי הקוד:

 • עורך דין הפועל מטעם הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה יפעל לטובת לקוחו בנאמנות, במסירות ובהגינות תוך שמירה על כבוד הלקוח ועל רמה מקצועית נאותה.
 • עורך הדין מתחייב לפעול לפי עקרונות המרכז, כללי המרכז ומודל השלבים.
 • עורך הדין יקדם את התהליך ככל הניתן ויעמוד בלוחות הזמנים הקבועים על ידי המרכז.
 • עורך הדין מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם עורך הדין המייצג את הצד השני בהתאם לכללי המרכז.
 • עורך הדין יהיה אחראי על יצירת שיח מקצועי שהוא מכובד, סובלני והוגן ויקפיד שלא לגלוש לשיח מתלהם, פוגעני או מעליב.
 • עורך הדין לא יפנה לצד שכנגד שלא באמצעות עורך דינו אלא בהסכמת אותו צד או עורך דינו.
 • עורך הדין מתחייב לשתף פעולה עם המומחים הפועלים מטעם הצדדים.
 • עורך הדין ישמור בסודיות מלאה על המידע שנמסר לו על ידי לקוחו ולא יעשה בו כל שימוש מלבד לצורך קידום עניינו של לקוחו ובתיאום עימו.
 • עורך הדין אינו רשאי לקבל מלקוחו כספים, מתנות או טובות הנאה אחרות מעבר לשכר הטרחה המוסדר באמצעות המרכז.
 • עורך הדין רשאי לייצג את הלקוח רק במסגרת ניהול תהליך הגירושין במרכז ואינו רשאי לייצג אותו או מי מקרוביו מול בן הזוג לשעבר בכל הליך אחר.
 • עורך הדין לא ייצג לקוח בכל מקרה שמתעורר חשש לניגוד עניינים ויפסיק את הייצוג בכל מקרה שהתגלה חשש כאמור.

עורכי הדין במרכז לגירושין בהסכמה:

צרו קשר לייעוץ משפטי

הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה ובכל נושא

Comments are closed.