מאמרים

 > ראשי פרקים להסכם גירושין

בסופו של דבר רובם המכריע של מקרי הגירושין בישראל מסתיימים ללא הכרעה שיפוטית אלא בהסכם בין בני הזוג אשר מסדיר את כל המחלוקות ביניהם. למרבה הצער, לעיתים קרובות מדי ההסכם מושג רק לאחר שהצדדים "הוציאו את העיניים" אחד לשני בהליכים משפטיים ארוכים, יקרים וכואבים שפציעתם רבה למשך שנים ארוכות.

מרכז הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה מציע לכם לחסוך את הדרך הקשה הזאת ולהחליף אותה בפתרון שעונה על כל הצרכים שלכם כולל הגנה משפטית מלאה. התוצר של ההליך הוא הסכם גירושין לטווח ארוך שצריך לשרת אתכם למשך שנים רבות.

כאשר הצדדים ועורכי הדין שלהם מוכוונים לשיתוף פעולה באווירה נעימה מרחב הפתרונות הוא כמעט בלתי מוגבל.

אז מה נכלל בהסכם גירושין?

  • פרטים על בני הזוג והילדים.
  • הסדר המשמורת – מי ההורה המשמורן ומה ההתחייבויות שהוא לוקח על עצמו.
  • הסדרי הראייה – מתי האב לוקח את הילדים, חלוקת חגים, חלוקת חופשות, היקף הגמישות של ההסדר.
  • זכויות וחובות שונות לעניין המשמורת למשל הסדרת נסיעות לחו"ל.
  • החלטות שונות הכרוכות בסוגיות מהותיות בגידול הילדים למשל בעניין חינוך.
  • הסדר המזונות – סכום המזונות, מה כולל, הוצאות נוספות, הסדרת מדור.
  • הסדר חלוקת הרכוש – מי נשאר עם מה, פירוק שיתוף בדירה, חלוקת זכויות סוציאליות, חלוקת כספים, חלוקת תכולת הבית, חלוקת כלי רכב וכו'.
  • מנגנונים שונים לפתרון מחלוקות.
  • סעיפים כלליים שונים.
  • סעיפים לעניין הסדרת אישור ההסכם והסדרת הגט.

 במסגרת הל"ב – המרכז לגירושין בהסכמה אינספור דוגמאות להסכמים.

Comments are closed.