מאמרים

 > תביעת גירושין

ואם אנחנו לא פועלים בהסכמה???

הגשת תביעת גירושין הינה אחת מיני אלטרנטיבות העומדות לפתחו של מי מבני הזוג, כאשר גמלה בליבו ההחלטה להביא לכדי סיום הנישואין, ואין הוא רואה עוד עתיד משותף עם בן / בת הזוג. מדובר בצעד חד צדדי אשר נעשה על ידי אחד הצדדים ובדרך כלל מחולל משבר גדול.

תביעת גירושין והשפעותיה על הילדיםתביעת גירושין כשלעצמה תוגש אך ורק בביה"ד הרבני באשר הוא בעל סמכות השיפוט הייחודית לעניין גירושין בישראל. התביעה תוגש לבית הדין המצוי בתחום מקום מגורי בני הזוג. בתביעת הגירושין יהא על התובע לציין את עילות הגירושין. עילות הגירושין הנן העילות הקבועות עפ"י הדין העברי. לדוגמא: בגידה, "אשה מורדת", אחד מבני הזוג עקר (לאחר ניסיונות של למעלה מעשר שנים להרות ) וכד'. הצורך בעילת גירושין טובה לצורך התביעה הוא אחד הגורמים להאשמות הדדיות קשות של בני הזוג אחד נגד השני כאשר המוקד של הליך הפרידה הופך להיות שאלת האשמה וזריקתה זה על זה.

תביעת גירושין ומזונות

תובע המגיש תביעת גירושין רשאי ל"כרוך" אליה את יתר הנושאים העומדים במרכז הסכסוך בין בני הזוג לרבות ענייני הרכוש, משמורת הקטינים, מזונות האשה ומזונות הקטינים.  עניינים אשר מטבעם מהווים חלק מרכזי בהליך הגירושין. יצוין כי עניין מזונות הקטינים ניתן ל"כריכה" אך ורק בהסכמת הצד השני, באם אין הסכמת שני הצדדים, יהא עניין זה בסמכותו הייחודית של ביהמ"ש לענייני משפחה.

איפה להגיש תביעת גירושין?

האופציה להגשת תביעה בביהמ"ש לענייני משפחה בהחלט עומדת למי מבני הזוג, אך בביהמ"ש לענייני משפחה יכול וידונו כל הנושאים העומדים בלב הסכסוך לרבות רכוש, מזונות קטינים, מזונות אשה ומשמורת,  מלבד עניין הגירושין (גט) שהינו כאמור בסמכותו הייחודית של ביה"ד הרבני. אף בימינו, עדיין קיימת הסברה כי לגבר עדיפות בפתיחת הליכים בביה"ד הרבני, זאת בשל כך שבבתי הדין הרבניים נפסקים מזונות בשיעור נמוך יחסית לביהמ"ש לענייני משפחה. כל מקרה צריך להיבחן לגופו והנחה זו אינה נכונה בכל מקרה. "מרוץ הסמכויות" הידוע גורם להקצנה גדולה במשבר בין הצדדים בחלק מהמקרים באופן מיותר לחלוטין.

מועד הגשת התביעה

בכל מקרה מה שקובע לצורך עניין הסמכות הוא מועד הגשת התביעה. התביעה שהוגשה קודם בזמן תהא התביעה בה תדון מי מן הערכאות. באם הוגשה בקדימות הזמן תביעה בביה"ד הרבני,  הרי שבית הדין יהא בעל הסמכות הייחודית לדון בעניינם של הצדדים, זאת מלבד כאמור עניין מזונות הקטינים שהינו בסמכות ייחודית של ביהמ"ש לענייני משפחה וטעון הסכמה של הצד השני על מנת להתדיין בביה"ד הרבני. יכול ויהא מצב בו אין הסכמה של האישה להתדיין בעניין מזונות הקטינים בביה"ד הרבני במסגרת תביעה כרוכה שהגיש הבעל, או אז ידון עניין מזונות הקטינים בביהמ"ש למשפחה (במסגרת תובענה שהגישה האישה) ואילו יתר העניינים שבמחלוקות יוותרו בסמכותו של ביה"ד הרבני.

צרו קשר עם המרכז לגירושין בהסכמה

הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה ובכל נושא לייעוץ עם עורך דין גירושין.

Comments are closed.